Anivn trên Android

Hệ điều hành hỗ trợ: Android 4.1 trở lên

Tải Anivn App 0.0.5
 • Phiên bản 0.0.4
  • Thêm tính năng Đăng nhập
  • Chỉnh sửa lại giao diện
 • Phiên bản 0.0.3
  • Hỗ trợ Android 4.1 trở lên
  • Sửa lỗi load lại anime khi đa nhiệm
 • Phiên bản 0.0.2
  • Thêm tính năng Lịch sử
  • Thêm tính năng Anime cùng series
  • Chỉnh sửa lại giao diện thông tin anime